Gebiedsprofilering binnenstad

Gebiedsprofilering binnenstad

In samenwerking met het Ondernemersfonds Binnenstad werkt Citymarketing Tilburg aan de gebiedsprofilering van de binnenstad. Het proces van de gebiedsprofilering is in volle gang en verloopt in verschillende fases.

Het doel

We willen bereiken dat de bewoners en bezoekers van de stad en de verschillende deelgebieden een breder beeld krijgen van de mogelijkheden en cultuur van de binnenstad. Door de samenwerking te zoeken met de verschillende buurten willen we zowel het lokale bewustzijn en trots te vergroten en tegelijkertijd hen de mogelijkheid geven om het ‘verhaal van de wijk’ te tonen. Daarnaast willen we dat bezoekers van de stad een beter beeld krijgen van de Tilburgse binnenstad. Bezoekers moeten duidelijker krijgen welke mogelijkheden onze binnenstad heeft.

Oplossing en uitwerking

Fase 1: Bidbook

Tilburg centrum is een aaneenschakeling van gebieden die allen afzonderlijke kwaliteiten hebben. Het Ondernemersfonds nam samen met de gemeente Tilburg en Citymarketing Tilburg het initiatief om de afzonderlijke gebieden duidelijker te positioneren. Om meerdere redenen is dat belangrijk. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de consument. Het duidelijker profileren van de onderscheidende kwaliteiten van verschillende delen van de binnenstad zorgt namelijk voor herkenbaarheid, verlenging van de verblijfsduur en een totale binnenstad ervaring. In dit plan hebben de verschillende deelgebieden een eigen kleur gekregen. Maar de profielen dragen ook bij aan het aantrekken van nieuwe ondernemers. De filosofie luidt: de juiste ondernemers op de juiste plek. In totaal zijn er negen gebiedsprofielen uitgewerkt. Samen vormen zij het verhaal van het centrum dat is gebundeld in een ‘bidbook’.

Fase 2: Handboek

Hoe zet je de positionering van de deelgebieden om naar een uitvoerbaar plan? Met de realisatie van het handboek worden deze ideeën omgezet naar concrete plannen. Hoe moet de bewegwijzering en informatievoorziening eruit komen te zien? Hoe pas je de kleuren van de deelgebieden toe in het straatbeeld? Er wordt nagedacht over de fysieke uitvoer en de presentatie naar het publiek: bezoekers, bewoners, studenten en bedrijven moeten uiteindelijk hun weg vinden in de stad. Op die manier worden nieuwe ondernemers naar de stad getrokken.

Fase 3: Bamboe-/lichtspektakel

De plannen maakten we kenbaar via een groot evenement op 16 maart 2017. Met het lichtspektakel werd de hele stad geïnformeerd over Tilburg, stad met kleur. Op De Heuvel gaven we via lichtkunstwerken aandacht geven aan de verhalen van de gebieden.

Fase 4: Tilburg, stad met kleur

In het verlengde van het bidbook ligt het project Tilburg, stad met kleur. Tilburg, stad met kleur is eigenlijk de uitvoering van de diverse deelprojecten in de fysieke ruimte, om de afzonderlijke gebieden in de Tilburgse Binnenstad duidelijk te maken. Door deze routes en verbindingen worden de deelgebieden in Tilburg zichtbaar, vindbaar en aantrekkelijk. Niek van den Broek, voorzitter van Ondernemersfonds Binnenstad en Pieter de Jong, directeur Citymarketing: “Door het toepassen van kleur in de omgeving worden mensen gestimuleerd om ook te kijken naar wat er daadwerkelijk te zien is om zich heen. Zo kan de stad op beide manieren beleefd worden. Deze analoge manier van leiden, begeleiden en verbinden is bovendien een unieke kans om duidelijk onderscheidend te zijn ten opzichte van andere steden in de wijze waarop een binnenstad zich profileert en laat zien.” Tilburg, stad met kleur ga je bijvoorbeeld terugzien in de vorm van T-blokken, straatnaambordjes, mastbanieren, banieren linten, vlaggen, bewegwijzering, pijlen, stickers, kunst in de openbare ruimte en verlichting.

Het resultaat

Op dit moment zijn we nog in de fase van ontwikkeling. We streven naar een stad waar bezoekers, bewoners, bedrijven en studenten een duidelijk beeld hebben van de mogelijkheden die Tilburg biedt.

Partners: Ondernemersfonds Binnenstad, Gemeente Tilburg